REVISTA ROMÂNĂ DE GERONTOLOGIE ȘI GERIATRIE


POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE


Nota de informare privind protecţia datelor personale.

Ultima actualizare: 2022.

Societatea Română de Gerontologie şi Geriatrie (SRGG) în calitate de autor, proprietar şi administrator al site-ului Revistei Române de Gerontologie şi Geriatrie (RJGG) www.rjgg.ro, respectă caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care vizitează sau se înregistrează pe acest site.

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi a Regulamentului UE 679/2016, ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private, cât şi Directiva 95/46/EC, care reglementează cadrul juridic general al protecţiei datelor personale la nivelul Uniunii Europene, SRGG are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dvs.

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001, persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi:

Orice informaţie furnizată de dvs. va fi considerată şi va reprezenta consimţământul dvs. expres ca datele personale să fie folosite de SRGG. Dacă nu doriţi ca datele dvs. să fie colectate vă rugăm să nu ni le furnizaţi. Dacă doriţi ca datele dvs. personale să fie actualizate sau scoase din baza de date, ne puteţi notifica oricând acest lucru la adresa de e-mail: rjgerontog@gmail.com.

Scopul colectării datelor

Datele cu caracter personal folosite de SRGG sunt: nume şi prenume, adresa de e-mail, locul de muncă cât şi datele de logare – nume utilizator şi parolă.

De asemenea colectăm automat informaţii prin intermediul serverului şi utilizarea cookie-urilor cât şi a altor tehnologii:

Atunci când ne furnizaţi datele cu caracter personal, SRGG le poate utiliza în următoarele scopuri declarate, dacă nu se specifica în alt fel:

SRGG poate dezvălui datele cu caracter personal către terţi dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de bună-credinţă în care aceste acţiuni sunt necesare pentru conformarea la dispoziţiile legale; protejarea şi apărarea drepturilor de proprietate ale SRGG şi ale site-ului www.rjgg.ro; acţionarea în circumstanţe de urgenţă pentru protejarea siguranţei personale a angajaţilor, utilizatorilor de produse sau servicii. Atunci când SRGG este solicitat să furnizeze date cu caracter personal vor fi dezvăluite doar acele date necesare îndeplinirii stricte a obiectului solicitării.

Securitatea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt securizate şi vă asigurăm ca acestea sunt protejate prin masuri de securitate corespunzatoare. Dacă descoperim orice încălcare a datelor cu caracter personal, care prezintă un risc pentru drepturile şi libertăţile tale, vom informa Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Vei fi informat cu privire la încălcarea datelor tale cu caracter personal, dacă acest lucru duce la un risc ridicat pentru drepturile şi libertăţile tale.

Răspunderea derivată din folosirea internetului

SRGG nu răspunde, în niciun caz, pentru daune de orice natură care ar putea surveni, cu titlu de exemplu, ca urmare a: erorilor sau omisiunilor în conţinut, indisponibilităţii site-ului sau transmiterii de viruşi sau malware în conţinut, în ciuda tuturor măsurilor tehnologice adoptate pentru a preveni aceste situaţii.

SRGG se pune la dispoziţia tuturor utilizatorilor, a autorităţilor şi a forţelor de securitate şi colaborează în mod activ pentru retragerea sau blocarea oricărui conţinut care ar putea afecta sau contraveni legislaţiei naţionale sau internaţionale, drepturilor terţilor, moralităţii sau ordinii publice.

Site-ul a fost verificat şi testat pentru a ne asigura că funcţionează corect. În principiu, funcţionarea corectă a site-ului poate fi garantată non-stop, pe tot parcursul anului. Cu toate acestea, SRGG nu poate exclude posibilitatea existenţei unor erori de programare sau că accesarea site-ului poate fi împiedicată din cauze de forţă majoră, dezastre naturale, acţiune industrială şi alte circumstanţe. Introducerea de hyperlinkuri în scopuri comerciale, pe site-uri terţe, care permit accesul la site, este interzisă fără acordul prealabil în scris al SRGG.

SRGG nu răspunde pentru utilizarea sau conţinutul site-urilor terţe, care pot conţine linkuri către www.rjgg.ro.

Schimbări în politica de confidenţialitate

SRGG îşi rezervă dreptul de a schimba din timp în timp această Politică de Confidenţialitate. Orice schimbare va fi postată pe această pagină, cu data de actualizare.

Pentru orice intrebări sau comentarii vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail: rjgerontog@gmail.com