REVISTA ROMÂNĂ DE GERONTOLOGIE ȘI GERIATRIE


Primul din lume, Institutul Național de Gerontologie şi Geriatrie a fost fondat în 1952 la Bucureşti - România, la iniţiativa şi sub conducerea Doamnei Profesor Ana Aslan. În anul 1980 Doamna Profesor Ana Aslan a fondat Revista Română de Gerontologie și Geriatrie.

Ca o recunoaştere a contribuţiilor sale în domeniul cercetărilor legate de fenomenul de îmbătrânire, Ana Aslan a devenit membru al Academiei de Ştiinţe din New York, al Consiliului de Conducere al Asociaţiei Internaţionale de Gerontologie, consilieră în cadrul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, membru al Academiei Române. A primit nenumărate premii şi distincţii internaţionale printre care menţionăm Premiul "Léon Bernard" conferit de Organizaţia Mondială a Sănătăţii. Mari personalităţi politice şi artistice ale vremii au folosit tratamentele Anei Aslan, iar Institutul care actualmente îi poartă numele, a fost recomandat de către OMS drept model pentru instituţii cu acelaşi profil din lume.

Mai multe detalii găsiți pe site-ul: ana-aslan.ro


. . . . . . . . . .

Despre Revista Română de Gerontologie și Geriatrie

+ Revista Română de Gerontologie și Geriatrie, publicată bianual încă din 1980, acoperă domenii largi ale gerontologiei și geriatriei.

+ Revista Română de Gerontologie și Geriatrie este revista oficială a Societății Române de Gerontologie și Geriatrie, care este afiliată la Asociația Internațională de Gerontologie și Geriatrie, membră a Societăţii Uniunii Europene de Medicină Geriatrică şi a UEMS-Secţiunea Geriatrică.

+ Revista Română de Gerontologie și Geriatrie permite accesul liber la manuscrise și informaţii despre evenimentele ştiinţifice; trimiterea, prelucrarea și publicarea manuscriselor sunt gratuite.

+ Revista Română de Gerontologie și Geriatrie a fost nominalizată pentru includerea în baza de date EBSCO care va fi utilizată în bibliotecile universitare pentru cercetare academică internațională.